خانه » ترموفیشر » صفحه 7

نمایش 73–84 از 102 نتیجه

PCR Master Mix (2X)

13،170،000 تومان

Catalog number: K0171

تحویل حدود 2 ماه

200REACT

 
*دانلود کاتالوگ*

PdmI (XmnI) (10 U/µL)

4،970،000 تومان

PstI (10 U/µL)

2،400،000 تومان

pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker

7،225،000 تومان

pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker

Catalog number: SM0221

EXP:09/2019
 
*دانلود کاتالوگ*

PvuI (10 U/µL)

9،260،000 تومان

PvuII (10 U/µL)

3،699،000 تومان

RevertAid Reverse Transcriptase (200 U/µL)

34،950،000 تومان

Catalog number: EP0442

EP: 09/2025

5x 10,000 units

 
*دانلود کاتالوگ*

RevertAid RT Reverse Transcription Kit

قیمت اصلی 98،900،000 تومان بود.قیمت فعلی 29،680،000 تومان است.

Catalog number: K1691

EXP: 09/2022

500 rxn kit

 
*دانلود کاتالوگ*

RNase H (5 U/µL)

20،100،000 تومان

Catalog number: EN0201

تحویل حدود 2 ماه

100U

 
*دانلود کاتالوگ*

RsaI (10 U/µL)

6،860،000 تومان