خانه » ترموفیشر » صفحه 2

نمایش 13–24 از 102 نتیجه

Cfr42I (SacII) (10 U/µL)

قیمت اصلی 7،350،000 تومان بود.قیمت فعلی 1،470،000 تومان است.

Catalog number: ER0205

EXP: 07/2022

2000units

 
*دانلود کاتالوگ*

CloneJET PCR Cloning Kit

17،340،000 تومان

Catalog number: K1231

تحویل حدود 2 ماه

20REACT

 
*دانلود کاتالوگ*

DNA Gel Loading Dye (6X)

قیمت اصلی 4،950،000 تومان بود.قیمت فعلی 790،000 تومان است.

DNA Gel Loading Dye (6X)

Catalog number: R0611

EXP: 03/2021

 

*دانلود کاتالوگ*

dNTP Mix (10 mM each)

12،240،000 تومان

Catalog number: R0192

تحویل حدود 2 ماه

1ml

 
*دانلود کاتالوگ*

DraI (10 U/µL)

5،550،000 تومان

Eco32I (EcoRV) (10 U/µL)

4،570،000 تومان

Eco47III (AfeI) (10 U/µL)

قیمت اصلی 39،865،000 تومان بود.قیمت فعلی 3،980،000 تومان است.

Catalog number: ER0322

EXP: 04/2020
1000units
 
*دانلود کاتالوگ*
 

Eco88I (AvaI) (10 U/µL)

4،970،000 تومان
Catalog number: ER0381
1000u
تحویل حدود 2 ماه
*دانلود کاتالوگ*

Eco91I (BstEII) (10 U/µL)

4،370،000 تومان

EcoRI (10 U/µL)

3،880،000 تومان

FastDigest DraI

6،440،000 تومان