خانه » ترموفیشر » صفحه 3

نمایش 25–36 از 102 نتیجه

FastDigest EcoO109I

1،174،000 تومان

FastDigest EcoO109I

Catalog number: FD0264

EXP: 09/2020
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest FokI

5،350،000 تومان

FastDigest Hin6I

1،154،000 تومان

Catalog number: FD0484

EXP: 03/2020

200 react

 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest HpaII

1،024،000 تومان
Catalog number: FD0514
EXP: 09/2020
200 react
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest SduI 50reac FD0654

1،140،000 تومان
FASTDIGEST SDUI
FD0654
50REACT
EXP: 01/2020
 

*دانلود کاتالوگ*

FastDigest SmaI

980،000 تومان

FastDigest SmaI

855،000 تومان

FastDigest TaaI FD1364

1،064،000 تومان
FASTDIGEST TAAI = 20 µL (for 20 rxns)      FD1364
EXP: 02/2020

*دانلود کاتالوگ*