خانه » ترموفیشر » صفحه 3

نمایش 25–36 از 102 نتیجه

FastDigest Eam1105I

قیمت اصلی 7،800،000 تومان بود.قیمت فعلی 1،560،000 تومان است.

Catalog number: FD0244

EXP: 10/2021

100react

   

FastDigest Eco47I

7،990،000 تومان

Catalog number: FD0314

تحویل حدود 2 ماه

200REACT

 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest EcoO109I

قیمت اصلی 7،440،000 تومان بود.قیمت فعلی 744،000 تومان است.

FastDigest EcoO109I

Catalog number: FD0264

EXP: 09/2020
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest FokI

6،800،000 تومان

FastDigest Hin6I

قیمت اصلی 7،330،000 تومان بود.قیمت فعلی 733،000 تومان است.

Catalog number: FD0484

EXP: 03/2020

200 react

 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest HpaII

قیمت اصلی 6،525،000 تومان بود.قیمت فعلی 650،000 تومان است.
Catalog number: FD0514
EXP: 09/2020
200 react
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest MboI

قیمت اصلی 8،100،000 تومان بود.قیمت فعلی 290،000 تومان است.

FastDigest SduI 50reac FD0654

قیمت اصلی 7،270،000 تومان بود.قیمت فعلی 727،000 تومان است.
FASTDIGEST SDUI
FD0654
50REACT
EXP: 01/2020
 

*دانلود کاتالوگ*

FastDigest SmaI

6،200،000 تومان

FastDigest SmaI

قیمت اصلی 3،600،000 تومان بود.قیمت فعلی 360،000 تومان است.

FastDigest TaaI FD1364

قیمت اصلی 6،760،000 تومان بود.قیمت فعلی 699،000 تومان است.
FASTDIGEST TAAI = 20 µL (for 20 rxns)      FD1364
EXP: 02/2020

*دانلود کاتالوگ*

FastDigest Tru1I

قیمت اصلی 7،755،000 تومان بود.قیمت فعلی 750،000 تومان است.