خانه » ترموفیشر

نمایش 1–12 از 102 نتیجه

AdeI (DraIII) (10 U/µL)

6،350،000 تومان

Catalog number: ER1231

EXP: 07/2025

500u

 
*دانلود کاتالوگ*

AjuI (5 U/µL)

قیمت اصلی 7،420،000 تومان بود.قیمت فعلی 1،480،000 تومان است.

Catalog number: ER1951

EXP: 11/2021

100units

*دانلود کاتالوگ*

AluI (10 U/µl)

5،080،000 تومان

Catalog number: ER0011

EXP: 09/2024

600 units

 
*دانلود کاتالوگ*

Alw21I (BsiHKAI) (10 U/µL)

قیمت اصلی 5،480،000 تومان بود.قیمت فعلی 548،000 تومان است.

Catalog number: ER0021

EXP: 12/202

500 units

 
*دانلود کاتالوگ*

Alw44I (10 U/µL) ER0041

4،030،000 تومان

Alw44I (10 U/µL)

Catalog number: ER0041
1000u

*دانلود کاتالوگ*

BamHI (10 U/µL)

3،162،000 تومان

Catalog number: ER0051

EXP: 11/2025

4000U

 
*دانلود کاتالوگ*

BclI (10 U/µL)

2،580،000 تومان

Catalog number: ER0721

EXP: 11/2026

1000u

 
*دانلود کاتالوگ*

BglI (10 U/µL)

قیمت اصلی 6،840،000 تومان بود.قیمت فعلی 500،000 تومان است.

Catalog number: ER0071

EXP: 09/2020

2000U

 
*دانلود کاتالوگ*

BglII (10 U/µL)

2،190،000 تومان

Catalog number: ER0081

EXP: 05/2024

500U

 
*دانلود کاتالوگ*

BseMI (BsrDI) (5 U/µL)

قیمت اصلی 6،000،000 تومان بود.قیمت فعلی 1،800،000 تومان است.

Catalog number: ER1261

EXP: 02/2022

100units

 
*دانلود کاتالوگ*

Bsh1236I (BstUI) (10 U/µL)

3،920،000 تومان

Catalog number: ER0921

EXP: 06/2026

500u

 
*دانلود کاتالوگ*

BsuRI (HaeIII) (10 U/µL)

7،100،000 تومان

Catalog number: ER0151

تحویل حدود 2 ماه

3000U

 
*دانلود کاتالوگ*