خانه » سیناکلون » صفحه 6

نمایش 61–72 از 90 نتیجه

Sinapure-DNA (Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF)50t -EX6011

1،470،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF را دارا م یباشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمترو خلوص بالا می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان DNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نم یباشد.

دانلود کاتالوگ محصول

Sinapure-DNA (gram(+) Bacteria)50R-EX6021

2،200،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF رادارا می باشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمتر، خلوص بالا، می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان RNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نمیباشد  

دانلود کاتالوگ محصول

SinaPure-RNA(cell culture. Tissues)-EX6031 کیت استخراج

1،470،000 تومان
برای استخراج سریع و کارآمد RNA از بافت های جانوری، سلول ، باکتری و پلاسما طراحی شده است.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
50 Sinapure RNA (cell culture. Tissues) EX6031

SmarTaq DNA Polymerase ,500u-5 u/µl

260،000 تومان
SmarTaq DNA Polymerase، یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

SmarTaq DNA Polymerase,2500u -5 u/µl-آنزیم تک پلیمراز

1،100،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز یا SmarTaq DNA Polymerase ،یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

Sodium Acetate (3M ، Ph 5/2) 5ml-CH8151

1،100،000 تومان
سدیم استات محلول متداولی است که در آزمایشگاه های بیولوژی مولکولی و بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. محققان از این ماده برای استخراج DNA از سلول ها استفاده می کنند. کاتیونهای سدیم با بار مثبت به بارهای منفی فسفات موجود در DNA متصل می شوند و به رسوب DNA کمک می کنند.

Sodium Dodeecyl Sulphate ( SDS )250g-CH8052

1،750،000 تومان
سدیم دودسیل سولفات بعنوان یکی از میکروب کش های قوی آلکالین سولفاته محسوب میشود که امروز در آرایشی بهداشتی و غذایی بسیار کاربرد دارد. از این ماده می توان بمنظور کاهش حجم باکتری‌های بیماری‌زای موجو بر مواد غذایی و سایر اقلام استفاده کرد. از SDS برای دناتوره کردن پروتئین برای SDS-Page استفاده می‌شود ، چرا که این ماده با تخریب پیوندهای هیدروژنی و برهم‌کنش‌های هیدروفویی، موجب تخریب ساختمان دوم و سوم پروتئین‌ها می‌شوند. بطور کلی سدیم دودسیل سولفات با فرمول شیمیایی C₁₂H₂₅NaO₄S به دلیل قابلیت نفوذ در دیواره سلولی و غشای سیتوپلاسمی از طریق اتصال به لیپیدها وپروتیین ها و دناتوره کردن و تخریب ساختار سه بعدی پروتیین ها، امروزه به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده در مواد غذایی و نیز تجهیزات و سطوح مرتبط با صنایع غذایی پرداخته‌اند

Sodium Dodeecyl Sulphate ( SDS )50g-CH8051

420،000 تومان
سدیم دودسیل سولفات بعنوان یکی از میکروب کش های قوی آلکالین سولفاته محسوب میشود که امروز در آرایشی بهداشتی و غذایی بسیار کاربرد دارد. از این ماده می توان بمنظور کاهش حجم باکتری‌های بیماری‌زای موجو بر مواد غذایی و سایر اقلام استفاده کرد. از SDS برای دناتوره کردن پروتئین برای SDS-Page استفاده می‌شود ، چرا که این ماده با تخریب پیوندهای هیدروژنی و برهم‌کنش‌های هیدروفویی، موجب تخریب ساختمان دوم و سوم پروتئین‌ها می‌شوند. بطور کلی سدیم دودسیل سولفات با فرمول شیمیایی C₁₂H₂₅NaO₄S به دلیل قابلیت نفوذ در دیواره سلولی و غشای سیتوپلاسمی از طریق اتصال به لیپیدها وپروتیین ها و دناتوره کردن و تخریب ساختار سه بعدی پروتیین ها، امروزه به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده در مواد غذایی و نیز تجهیزات و سطوح مرتبط با صنایع غذایی پرداخته‌اند

TA Cloning Kit-20 test

5،100،000 تومان
کیت PCR TA Cloning برای کلونینگ سریع و با کارایی بالا قطعات دارای dA overhangs-’3 طراحی شده است. مشخصات کیت: | در این کیت از وکتور خطی T-pTG19 با انتهای dT overhangs-’3 استفاده شده که از Self ligation جلوگیری میکند و پروسه کلونینگ با بالاترین کارایی انجام خواهد شد. | کاربرد کیت : | کلونینگ قطعات با انتهای | dA overhangs-’3  
*دانلود کاتالوگ محصول*

Taq DNA Polymerase,100u -5 u/µl-DP1601-آنزیم تک پلیمراز

170،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
100u Taq DNA Polymerase DP1601
500u Taq DNA Polymerase DP1602
2500u Taq DNA Polymerase DP1603

Taq Polymerase,2500u-5 u/µ- آنزیم تک پلیمراز

1،000،000 تومان
یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… Taq DNA polymerase 2500u- D1603- 0016039

Taq Polymerase,500u -5 u/µl-DP1602- آنزیم تک پلیمراز

240،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
100u Taq DNA Polymerase DP1601
500u Taq DNA Polymerase DP1602
2500u Taq DNA Polymerase DP1603