خانه » سیناکلون » صفحه 2

نمایش 13–24 از 59 نتیجه

H.Pylory PCR detection Kit 20T PK3011

4،700،000 تومان
این کیت برای تعیین کیفی Helicobacter pylori DNA در انسان و محیط کشت براساس واکنش PCR طراحی شده است. کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ

HBV Kit – 50T – PK3021

4،800،000 تومان
این کیت برای تعیین مقدار کیفی HBV DNA در سرم و پلاسمای انسان براساس PCR طراحی شده است. این کیت شامل تمام مواد لازم برای PCR میباشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ کیت

HCV Kit – 50T – PK3041

8،300،000 تومان
این کیت برای تعیین مقدار کیفی HCV RNA در سرم و پلاسمای انسان براساس Single tube RT reaction و به دنبال ان nested PCR طراحی شده است. این کیت شامل تمام مواد لازم برای PCR می باشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ

HSV Kit 20T-PK3051

3،400،000 تومان
این کیت برای تعیین کیفی ( Herpes simplex Virus I & II (HSV I & II DNA in the Human در انسان براساس واکنش PCR طراحی شده است. کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   <span style="color: #ff0000;"><strong>**تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد**</strong></span> دانلود کاتالوگ محصول

Ladder 1 kb (ready to use) 250-10,000bp,500µl-SL7052- لدر

1،100،000 تومان
به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی اکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

Ladder 100bp (ready to use) 100-1500 bp-SL7031- لدر

1،100،000 تومان
به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی اکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

Ladder 50bp (ready to use) 50-1500 , 500µl-SL7021 – لدر

1،200،000 تومان
Ladder به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی آکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

MgCl2 – 500 µl-MM2091

380،000 تومان
MgCl(50mM) یا كلريد منیزیم نقش کوفاکتوری در فعالیت آنزیم Taq DNA Polymerase   دارد . اثر متقابل رشتهDNA  الگو و آغازگر را افزایش می‌دهد  و غلظت آن اثر زیادی بر روی اختصاصی شدن و نهایتا بازده واکنش PCR دارد .  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl MgCl2 MM2091

MO5421-Proteinase K (20mg/ml)- پروتئینازکا

300،000 تومان
Proteinase K  یک پروتئاز اندولیتیک است که باند های پپتیدی را از انتهای کربوکسیلیک در آمینو اسیدهای الیفاتیک،اروماتیک و هیدروفوبیک می‌شکند.  
واکنش محصولات کاتالوگ
1ml Proteinase K (20mg/ml) MO5421
  برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید لینک دانلود کاتالوگ

MTB Kit – 50T-PK3071

4،850،000 تومان
این کیت برای تعیین کیفی ( Mycobacterium tuberculosis (MTB DNA در انسان براساس واکنش PCR طراحی شده است. کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ محصول

Nuclease Free Water-CH8161

50،000 تومان
Nuclease Free Water آب دیونیزه ی استریل free  DNase و مناسب جهت انجام تستهای مولکولی PCR می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
5ml Nuclease Free Water CH8161
20ml Nuclease Free Water CH8162

PCR Master Mix 2x,80Test/25ul-MM2011

300،000 تومان
مسترمیکس PCR، ‌در واقع یک محلول آماده و از پیش مخلوط شده است که شامل بسیاری از اجزای لازم برای انجام تست PCR است. این کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید لینک دانلود کاتالوگ  
واکنش محصولات کاتالوگ
400 PCR master kit 400T (Master Mix, Control DNA and Primer) MM2001
80 PCR master kit 80T (Master Mix, Control DNA and Primer) MM2002
80 PCR Master Mix 2x,80Test MM2011