خانه » سیناکلون » صفحه 2

نمایش 13–24 از 87 نتیجه

Gel DNA Recovery Kit-EX6151

1،100،000 تومان
این کیت برای خالص سازی سریع و کارا برای قطعات DNA با اندازه های  100bpتا 10kb از ژل اگارز طراحی شده است. بافر استفاده شده در این کیت باعث افزایش اختصاصیت DNA نسبت به ستون میگردد که کارایی بازیابی خالصDNA را چندین برابر میکند.    

لینک دانلود کاتالوگ

H.Pylory PCR detection Kit 20T PK3011

2،000،000 تومان
این کیت برای تعیین کیفی Helicobacter pylori DNA در انسان و محیط کشت براساس واکنش PCR طراحی شده است. کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ

HBV Kit – 50T – PK3021

3،500،000 تومان
این کیت برای تعیین مقدار کیفی HBV DNA در سرم و پلاسمای انسان براساس PCR طراحی شده است. این کیت شامل تمام مواد لازم برای PCR میباشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ کیت

HBV real time quantitative-12test

2،200،000 تومان
این کیت شناسایی و سنجش کمی DNA ویروس هپاتیت B در نمون ههای DNA استخراج شده از پلاسما مورد استفاده قرار میگیرد. مشخصات کیت: طول قطعه تکثیر شونده 121 جفت باز در منطقه کاملا حفاظت شده از ژنوم ویروس می باشد. | دارای یک پروب اختصاصی متصل به رنگ فلورسانس FAM برای شناسایی ژنوم ویروس و همچنین دارای یک پروب اختصاصی متصل به رنگ فلورسانس HEX برای شناسایی کنترل داخلی می باشد. | دارای 5 استاندارد سنجش کمی |  

دانلود کاتالوگ محصول

HBV real time quantitative-24test

4،300،000 تومان
این کیت شناسایی و سنجش کمی DNA ویروس هپاتیت B در نمون ههای DNA استخراج شده از پلاسما مورد استفاده قرار میگیرد. مشخصات کیت: طول قطعه تکثیر شونده 121 جفت باز در منطقه کاملا حفاظت شده از ژنوم ویروس می باشد. | دارای یک پروب اختصاصی متصل به رنگ فلورسانس FAM برای شناسایی ژنوم ویروس و همچنین دارای یک پروب اختصاصی متصل به رنگ فلورسانس HEX برای شناسایی کنترل داخلی می باشد. | دارای 5 استاندارد سنجش کمی |  

دانلود کاتالوگ محصول

HCV Kit – 50T – PK3041

4،000،000 تومان
این کیت برای تعیین مقدار کیفی HCV RNA در سرم و پلاسمای انسان براساس Single tube RT reaction و به دنبال ان nested PCR طراحی شده است. این کیت شامل تمام مواد لازم برای PCR می باشد.   **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ

HSV Kit 20T-PK3051

2،000،000 تومان
این کیت برای تعیین کیفی ( Herpes simplex Virus I & II (HSV I & II DNA in the Human در انسان براساس واکنش PCR طراحی شده است. کیت تمام مواد لازم برای انجام واکنش PCR را دارا می باشد.   <span style="color: #ff0000;"><strong>**تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد**</strong></span> دانلود کاتالوگ محصول

Ladder 1 kb (ready to use) 250-10,000bp,500µl-SL7052- لدر

1،100،000 تومان
به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی اکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

Ladder 100bp (ready to use) 100-1500 bp-SL7031- لدر

1،100،000 تومان
به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی اکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp,500µl-SL7041- لدر

1،100،000 تومان
.به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی اکریل امید قابل استفاده می باشد.
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

Ladder 50bp (ready to use) 50-1500 , 500µl-SL7021 – لدر

1،200،000 تومان
Ladder به عنوان استانداردهای وزن مولکولی برای هردو ژل الکتروفورز آگارز و پلی آکریل امید قابل استفاده می باشد. جهت انداره گیری محصول    PCR  و یا هر دو رشته ای DNA مورد استفاده قرار می گیرد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
500µl Ladder 50bp (ready to use) 50-1500bp SL7021
500µl Ladder 100bp (ready to use) 100-1500bp SL7031
500µl Ladder 100bp Plus(ready to use) 100-3000bp SL7041
500µl Ladder 1kb plus (ready to use) 100-10000bp SL7052

M- MuLV Reverse Transcriptase-10000u-MO5431-آنزیم RT

1،900،000 تومان
 یک آنزیم تغییر یافته ژنتیکی RevertAidTM M-MuLV Reverse Transcriptase (RT)  می باشد. Source: E.Coli Cells with a cloned fragment of the pol gene encoding Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Trancriptas. مشخصات کیت:
  • این آنزیم دارای فعالیت RNA-dependent و DNA-dependent و همچنین دارای فعالیت Ribonuclease H که اختصاصی RNA در هیبرید DNA-RNA می باشد.
کاربرد کیت:
  • RNA analyses by primer extension
  • DNA Labeling
  • First Strand cDNA Synthesis