خانه » سیناکلون » صفحه 4

نمایش 37–48 از 59 نتیجه

SinaClon First Strand cDNA Synthesis Kit – کیت سنتز سی دی ان ای

2،900،000 تومان
این کیت به طور ویژه برای سنتز سی دی ان ا (cDNA) و استفاده از آن در واکنش PCR طراحی شده است.استفاده از آزیم M-MuLV Reverse Transcriptase که میتواند با استفاده از پرایمر Oligo d(T) و یا Random Hexamer  باعث سنتز اولین رشته DNA گردد.عدم حضور RNase H باعث افزایش کارایی سنتز cDNA از رشته RNA میگردد که ناشی از جدا نشدن هیبرید DNA است.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید لینک دانلود کاتالوگ  
واکنش محصولات کاتالوگ
50 SinaClon First Strand cDNA Synthesis Kit RT5201

Sinapure DNA (whole blood, serum and plasma)-EX6001

1،800،000 تومان
این کیت سیناپیور DNA برای استخراج سریع و کارامد DNA از خون و سرم پلاسما طراحی شده است و قابلیت خاص سازی DNA از خون تازه و فریز شده را دارد. اساس خالص سازی بر پایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئی نها و آزاد شده DNA ژنومیک میباشد. از مزیتهای این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA به ستون برای افزایش بازده کیت میباشد.  

دانلود کاتالوگ محصول

SinaPure ONE(Simultaneous DNA and RNA extraction) 50React-EX6051

1،900،000 تومان
SinaPure ONE این کیت برای استخراج سریع و کارامد و همزمان DNA/ RNA از نمونه های گوناگون، سرم، پلاسما، باکتری مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود کاتالوگ محصول

 
واکنش محصولات کاتالوگ
50 Sinapure ONE EX6051
   

Sinapure Viral,100 react-EX6063

2،600،000 تومان
برای استخراج سریع و کارامد / RNA/DNA از خون و سرم پلاسما، و سلو لهای الوده به ویروس طراحی شده است و قابلیت خاص سازی DNA ازخون تازه و فریز شده را دارد. اساس خالص سازی برپایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئین ها و ازاد شده DNA /RNA میباشد از مزیت های این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA / RNA به ستو نهای غشایی برای افزایش بازده کیت میباشد. **تحویل این کیت حدود 2 هفنه میباشد**

دانلود کاتالوگ محصول

Sinapure-DNA (Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF)50t -EX6011

2،100،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF را دارا م یباشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمترو خلوص بالا می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان DNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نم یباشد.

دانلود کاتالوگ محصول

Sinapure-DNA (gram(+) Bacteria)50R-EX6021

2،200،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF رادارا می باشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمتر، خلوص بالا، می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان RNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نمیباشد  

دانلود کاتالوگ محصول

SinaPure-RNA(cell culture. Tissues)-EX6031

2،300،000 تومان
برای استخراج سریع و کارآمد RNA از بافت های جانوری، سلول ، باکتری و پلاسما طراحی شده است.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
50 Sinapure RNA (cell culture. Tissues) EX6031

SmarTaq DNA Polymerase ,500u-5 u/µl

420،000 تومان
SmarTaq DNA Polymerase، یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

SmarTaq DNA Polymerase,2500u -5 u/µl-آنزیم تک پلیمراز

2،000،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز یا SmarTaq DNA Polymerase ،یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

Sodium Acetate (3M ، Ph 5/2) 5ml-CH8151

1،100،000 تومان
سدیم استات محلول متداولی است که در آزمایشگاه های بیولوژی مولکولی و بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. محققان از این ماده برای استخراج DNA از سلول ها استفاده می کنند. کاتیونهای سدیم با بار مثبت به بارهای منفی فسفات موجود در DNA متصل می شوند و به رسوب DNA کمک می کنند.

STRP HIV Detection Kit-20T-PK3121

4،800،000 تومان
کیت تشخیصی کمی HIV شرکت سیناکلون براساس تکنیک Real-time PCR طراحی شده است. تشخیص ویروس HIV، از طریق تکثیر قطعه اختصاصی حفاظت شده RNA می­باشد که با ساطع کردن نور حاصل از پروب­های مربوط به HIV و IC نتایج را نمایش می­دهند. حضور DNA کنترل داخلی (IC) در میکس تهیه شده، صحت RNA استخراج شده و همچنین عملکرد فرآیند PCR را تاًیید می­کند. در این کیت به دلیل حضور ژن HIV و DNA کنترل داخلی (Internal Contorol)، عمل Real Time PCR در دو کانال متفاوت و با دو رنگ فلورسنس متفاوت (سبز برای نمونه بیمار و زرد برای IC)انجام می­شود. **تحویل محصول حدود 2 هفته میباشد** دانلود کاتالوگ محصول

Taq DNA Polymerase,100u -5 u/µl-DP1601-آنزیم تک پلیمراز

170،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
100u Taq DNA Polymerase DP1601
500u Taq DNA Polymerase DP1602
2500u Taq DNA Polymerase DP1603