خانه » سیناکلون » صفحه 5

نمایش 49–60 از 87 نتیجه

Sina Probe HS-qPCR- Hi-ROX (2×)100 T – MM2161

1،780،000 تومان
یک محلول آماده که برای انجام واکنش RealTime PCR با توالی اختصاصی پروب بهینه سازی شده است. در این مسترمیکس از آنزیم  HS-Taq DNA Polymerase  استفاده شده است. که حساسیت و اختصاصیت واکنش را برای الگوهای cDNA, Genomic, Viral, Plasmid افزایش می‌دهد. این مستر تمام مواد لازم (به جز پرایمر و الگو) را دارا می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100reactions/25µl ×Sina Probe HS-qPCR Hi-ROX Mix 2 MM2161
  برای دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ

Sina Probe HS-qPCR- Hi-ROX (2×)100T – MM2161

1،780،000 تومان
یک محلول آماده که برای انجام واکنش RealTime PCR با توالی اختصاصی پروب بهینه سازی شده است. در این مسترمیکس از آنزیم  HS-Taq DNA Polymerase  استفاده شده است. که حساسیت و اختصاصیت واکنش را برای الگوهای cDNA, Genomic, Viral, Plasmid افزایش می‌دهد. این مستر تمام مواد لازم (به جز پرایمر و الگو) را دارا می باشد.
واکنش محصولات کاتالوگ
100reactions/25µl ×Sina Probe HS-qPCR Hi-ROX Mix 2 MM2161
 
*دانلود کاتالوگ*

SinaClon First Strand cDNA Synthesis Kit – کیت سنتز سی دی ان ای

3،400،000 تومان
این کیت به طور ویژه برای سنتز سی دی ان ا (cDNA) و استفاده از آن در واکنش PCR طراحی شده است.استفاده از آزیم M-MuLV Reverse Transcriptase که میتواند با استفاده از پرایمر Oligo d(T) و یا Random Hexamer  باعث سنتز اولین رشته DNA گردد.عدم حضور RNase H باعث افزایش کارایی سنتز cDNA از رشته RNA میگردد که ناشی از جدا نشدن هیبرید DNA است.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید لینک دانلود کاتالوگ  
واکنش محصولات کاتالوگ
50 SinaClon First Strand cDNA Synthesis Kit RT5201

Sinapure DNA (whole blood, serum and plasma)-EX6001

2،100،000 تومان
این کیت سیناپیور DNA برای استخراج سریع و کارامد DNA از خون و سرم پلاسما طراحی شده است و قابلیت خاص سازی DNA از خون تازه و فریز شده را دارد. اساس خالص سازی بر پایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئی نها و آزاد شده DNA ژنومیک میباشد. از مزیتهای این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA به ستون برای افزایش بازده کیت میباشد.  

دانلود کاتالوگ محصول

SinaPure DNA- FFPE Tissue,25t-EX6041

2،500،000 تومان
برای استخراج سریع و کارامد DNA از بافت های گوناگون از جمله کبد، قلب، شش مغز و ماهیچه و … طراحی شده است اساس خالص سازی برپایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئی نها و ازاد شده DNA ژنومیک میباشد از مزیت های این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA به ستون های برای افزایش بازده کیت میباشد.  
*دانلود کاتالوگ محصول*

SinaPure DNA- FFPE Tissue,50t-EX6042

2،900،000 تومان
برای استخراج سریع و کارامد DNA از بافت های گوناگون از جمله کبد، قلب، شش مغز و ماهیچه و … طراحی شده است اساس خالص سازی برپایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئی نها و ازاد شده DNA ژنومیک میباشد از مزیت های این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA به ستون های برای افزایش بازده کیت میباشد.  
*دانلود کاتالوگ محصول*

SinaPure ONE(Simultaneous DNA and RNA extraction) 50React-EX6051

2،200،000 تومان
SinaPure ONE این کیت برای استخراج سریع و کارامد و همزمان DNA/ RNA از نمونه های گوناگون، سرم، پلاسما، باکتری مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود کاتالوگ محصول

 
واکنش محصولات کاتالوگ
50 Sinapure ONE EX6051
   

Sinapure-DNA (Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF)50t -EX6011

2،200،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF را دارا م یباشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمترو خلوص بالا می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان DNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نم یباشد.

دانلود کاتالوگ محصول

Sinapure-DNA (gram(+) Bacteria)50R-EX6021

2،400،000 تومان
این کیت تمام مواد لازم برای استخراج DNA از سلول، بافت، باکتری گرم منفی و CSF رادارا می باشد. کیت استخراج DNA دارای خصوصیات منحصر به فردی در استخراج با زمان کمتر، خلوص بالا، می باشد. آنزیم ریبوتیناز مورد استفاده در این کیت امکان تخریب همزمان RNA و پروتئین را فراهم میاورد لذا دیگر نیازی به تیمار محصول با RNase نمیباشد  

دانلود کاتالوگ محصول

SinaPure-RNA(cell culture. Tissues)-EX6031 کیت استخراج

2،300،000 تومان
برای استخراج سریع و کارآمد RNA از بافت های جانوری، سلول ، باکتری و پلاسما طراحی شده است.   برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
50 Sinapure RNA (cell culture. Tissues) EX6031

SmarTaq DNA Polymerase ,500u-5 u/µl

580،000 تومان
SmarTaq DNA Polymerase، یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

SmarTaq DNA Polymerase,2500u -5 u/µl-آنزیم تک پلیمراز

2،600،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز یا SmarTaq DNA Polymerase ،یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613