خانه » فروشگاه

نمایش 37–48 از 196 نتیجه

FastDigest Eam1105I

1،284،000 تومان

Catalog number: FD0244

EXP: 10/2021

100react

   

FastDigest Eco47I

7،990،000 تومان

Catalog number: FD0314

تحویل حدود 2 ماه

200REACT

 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest EcoO109I

610،000 تومان

FastDigest EcoO109I

Catalog number: FD0264

EXP: 09/2020
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest FokI

6،800،000 تومان

FastDigest Hin6I

610،000 تومان

Catalog number: FD0484

EXP: 03/2020

200 react

 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest HpaII

599،000 تومان
Catalog number: FD0514
EXP: 09/2020
200 react
 
*دانلود کاتالوگ*

FastDigest MboI

290،000 تومان

FastDigest SduI 50reac FD0654

599،000 تومان
FASTDIGEST SDUI
FD0654
50REACT
EXP: 01/2020
 

*دانلود کاتالوگ*

FastDigest SmaI

299،000 تومان

FastDigest TaaI FD1364

599،000 تومان
FASTDIGEST TAAI = 20 µL (for 20 rxns)      FD1364
EXP: 02/2020

*دانلود کاتالوگ*

FastDigest Tru1I

638،000 تومان