خانه » viral

نمایش یک نتیجه

Sinapure Viral,100 react-EX6063

2،600،000 تومان
برای استخراج سریع و کارامد / RNA/DNA از خون و سرم پلاسما، و سلو لهای الوده به ویروس طراحی شده است و قابلیت خاص سازی DNA ازخون تازه و فریز شده را دارد. اساس خالص سازی برپایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئین ها و ازاد شده DNA /RNA میباشد از مزیت های این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA / RNA به ستو نهای غشایی برای افزایش بازده کیت میباشد. **تحویل این کیت حدود 2 هفنه میباشد**

دانلود کاتالوگ محصول