خانه » سدیوم استات

در حال نمایش یک نتیجه

Sodium Acetate (3M ، Ph 5/2) 5ml-CH8151

150،000 تومان
سدیم استات محلول متداولی است که در آزمایشگاه های بیولوژی مولکولی و بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. محققان از این ماده برای استخراج DNA از سلول ها استفاده می کنند. کاتیونهای سدیم با بار مثبت به بارهای منفی فسفات موجود در DNA متصل می شوند و به رسوب DNA کمک می کنند.