خانه » سیناکلون

در حال نمایش 2 نتیجه

SmarTaq DNA Polymerase ,500u-5 u/µl

170،000 تومان
SmarTaq DNA Polymerase، یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

TA Cloning Kit-20 test

4،930،000 تومان
کیت PCR TA Cloning برای کلونینگ سریع و با کارایی بالا قطعات دارای dA overhangs-’3 طراحی شده است. مشخصات کیت: | در این کیت از وکتور خطی T-pTG19 با انتهای dT overhangs-’3 استفاده شده که از Self ligation جلوگیری میکند و پروسه کلونینگ با بالاترین کارایی انجام خواهد شد. | کاربرد کیت : | کلونینگ قطعات با انتهای | dA overhangs-’3  
*دانلود کاتالوگ محصول*