خانه » شما جستجو نمودید برای آنزیم

نمایش 1–12 از 24 نتیجه

M- MuLV Reverse Transcriptase-10000u-MO5431-آنزیم RT

2،300،000 تومان
 یک آنزیم تغییر یافته ژنتیکی RevertAidTM M-MuLV Reverse Transcriptase (RT)  می باشد. Source: E.Coli Cells with a cloned fragment of the pol gene encoding Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Trancriptas. مشخصات کیت:
  • این آنزیم دارای فعالیت RNA-dependent و DNA-dependent و همچنین دارای فعالیت Ribonuclease H که اختصاصی RNA در هیبرید DNA-RNA می باشد.
کاربرد کیت:
  • RNA analyses by primer extension
  • DNA Labeling
  • First Strand cDNA Synthesis

Taq Polymerase,2500u-5 u/µ- آنزیم تک پلیمراز

2،450،000 تومان
یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… Taq DNA polymerase 2500u- D1603- 0016039

Taq Polymerase,500u -5 u/µl-DP1602- آنزیم تک پلیمراز

526،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
100u Taq DNA Polymerase DP1601
500u Taq DNA Polymerase DP1602
2500u Taq DNA Polymerase DP1603

Taq DNA Polymerase,100u -5 u/µl-DP1601-آنزیم تک پلیمراز

250،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′ 5به ′3 در حضور MgCl2 کاتالیز می کند. برای دریافت کاتالوک روی لینک زیر کلیک کنید… لینک دانلود کاتالوگ
واکنش محصولات کاتالوگ
100u Taq DNA Polymerase DP1601
500u Taq DNA Polymerase DP1602
2500u Taq DNA Polymerase DP1603

SmarTaq DNA Polymerase,2500u -5 u/µl-آنزیم تک پلیمراز

2،600،000 تومان
آنزیم تک پلیمراز یا SmarTaq DNA Polymerase ،یک DNA پلیمراز با مقاومت حرارتی بالا می باشد که برای سنتز DNA  در دمای بالا مناسب می باشد.این آنزیم واکنش پلیمریزاسیون نوکلئوتیدها در DNA  دو رشته ای را در جهت ′3 به ′ 5 در حضور MgCl2 کاتالیز میکند و برای پلیمریزاسیون الگوهایی با سایز بزرگ مناسب می باشد.  
واکنش محصولات کاتالوگ
100u SmarTaq DNA Polymerase DP1611
500u SmarTaq DNA Polymerase DP1612
2500u SmarTaq DNA Polymerase DP1613

Sina Probe HS-qPCR- Hi-ROX (2×)۱۰۰T – MM2161

1،780،000 تومان
یک محلول آماده که برای انجام واکنش RealTime PCR با توالی اختصاصی پروب بهینه سازی شده است. در این مسترمیکس از آنزیم  HS-Taq DNA Polymerase  استفاده شده است. که حساسیت و اختصاصیت واکنش را برای الگوهای cDNA, Genomic, Viral, Plasmid افزایش می‌دهد. این مستر تمام مواد لازم (به جز پرایمر و الگو) را دارا می باشد.
واکنش محصولات کاتالوگ
100reactions/25µl ×Sina Probe HS-qPCR Hi-ROX Mix 2 MM2161
 
*دانلود کاتالوگ*

Ribonuclease Inhibitor, 2500 u-MO5441

2،450،000 تومان
واکنش محصولات کاتالوگ
2500u Ribonuclease Inhibitor MO5441

AluI (10 U/µl)

5،080،000 تومان

Catalog number: ER0011

EXP: 09/2024

600 units

 
*دانلود کاتالوگ*

Titriplex III (EDTA) 500g-CH8063

2،300،000 تومان

EDTA چیست؟

اتیلن دی آمین تتراستیک اسید مولکولی است که به عنوان یک عامل کیلیت کننده شناخته می شود. همانطور که رد شکل زیر مشاهده می کنید این ماده ساختاری مانند پنجه دارد که از آن برای چسباندن و گرفتن مولکول های دیگر استفاده می شود. از یک طرف قسمتی از این مولکول به کلسیم می چسبد و از طرف دیگر به فلزات دیگر می چسبد. با توجه به این خاصیت پزشکان از آن برای پاکسازی سموم از بدن استفاده می کنند. همچنین، یکی از مواد اصلی در داروهای ضد سرطان است و در صنایع آرایشی، تصفیه آب و… نیز کاربرد دارد.

Titriplex III (EDTA) 100g-CH8062

650،000 تومان

EDTA چیست؟

اتیلن دی آمین تتراستیک اسید مولکولی است که به عنوان یک عامل کیلیت کننده شناخته می شود. همانطور که رد شکل زیر مشاهده می کنید این ماده ساختاری مانند پنجه دارد که از آن برای چسباندن و گرفتن مولکول های دیگر استفاده می شود. از یک طرف قسمتی از این مولکول به کلسیم می چسبد و از طرف دیگر به فلزات دیگر می چسبد. با توجه به این خاصیت پزشکان از آن برای پاکسازی سموم از بدن استفاده می کنند. همچنین، یکی از مواد اصلی در داروهای ضد سرطان است و در صنایع آرایشی، تصفیه آب و… نیز کاربرد دارد.

Titriplex III (EDTA) 50g-CH8061

400،000 تومان

EDTA چیست؟

اتیلن دی آمین تتراستیک اسید مولکولی است که به عنوان یک عامل کیلیت کننده شناخته می شود. همانطور که رد شکل زیر مشاهده می کنید این ماده ساختاری مانند پنجه دارد که از آن برای چسباندن و گرفتن مولکول های دیگر استفاده می شود. از یک طرف قسمتی از این مولکول به کلسیم می چسبد و از طرف دیگر به فلزات دیگر می چسبد. با توجه به این خاصیت پزشکان از آن برای پاکسازی سموم از بدن استفاده می کنند. همچنین، یکی از مواد اصلی در داروهای ضد سرطان است و در صنایع آرایشی، تصفیه آب و… نیز کاربرد دارد.

DNA Extraction Solution (DNG – plus) 100ml-EX6082

1،400،000 تومان
برای استخراج DNA از نمونه های انسانی و همچنین برای تشخیص M.tuberculosis و غیره در انسان مورد استفاده قرار میگیرد. کل پروسه استخراج 30 تا 50 دقیقه طول میکشد و نیازی به فنل و پروتئیناز ندارد.  

لینک دانلود کاتالوگ