• کیت گروه خونی

کیت تشخیص گروه خونی سیناژن جهت تشخیص گروهای خونی O – A – B – AB و همچنین مثبت یا منفی بودن گروه خونی استفاده میشود.

کیت تشخیص گروه خونی سیناژن در آزمایشگاهها و بیمارستان و مراکز آموزشی و مدرسه و حتی در منزل به روش بسیار ساده قابل استفاده می باشد.
اگر بخواهید در منزل اینکار را خودتان انجام دهید به روش زیر امکان پذیر است:

یک سوزن قندخون استریل بردارید و روی انگشت بزنید و سه قطره خون روی یک شیشه استریل و تمیز و یا شیشه های لام بچکانید.
برای تست به آنتی کر A، B و RH نیاز دارید، یعنی سه آنتی کر متفاوت.
روی هرقطره خون یک قطره از آنتی کرها را بریزید و هر یک را خوب هم بزنید.
چنانچه هر یک از دو آنتی کر نخست لخته شدن به این معناست که گروه خون شما یا A است و یا B.
اگر خون هر دو آنتی کر نخست یعنی A و B لخته شد به این معناست که گروه خون شما AB است.
اگر این دو لخته نشدند یعنی شما از گروه خونی O هستید.
حال به آنتی کر سوم نگاه کنید، اگر لخته نیست گروه خونی شما منفی است و اگر لخته شد گروه خونیتان مثبت است.
حال شما به همین سادگی توانسته اید برای مواقع ضروری که نیاز به خون دادن یا تزریق خون دارید از گروه خونی خود اطلاع پیدا کنید.
شرکت ندای فن ارائه دهنده کیتهای تشخیص گروه خونی سیناژن همکاری با بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی را دارد.
آزمایشگاهها و همکاران جهت سفارش خرید عمده با شرکت تماس بگیرند

کیت گروه خونی

  • کد محصول: CA7800